Skip to the content

Menu

Få styr på jeres data med struct pim

Hvorfor pim?

(Product Information Management)
Stort set alle virksomheder råder over et ERP system til håndtering af data og processer, som vedrører virksomhedens finansielle transaktioner. Det kunne være systemer som Axapta, Navision, Dynamics, SAP, osv. Et traditionelt ERP system er velegnet til at håndtere data som eksempelvis varenumre, priser, rabatter og lagerbeholdninger.
ERP systemet er derimod mindre anvendeligt til at lagre, strukturere, vedligeholde og distribuere de data, som beskriver virksomhedens produkter. Det drejer sig bla. om produktbeskrivelser, produktattributter, produkternes indbyrdes relationer, sprogversioner, tilknyttede filer, tegninger og billeder, som tilsammen beskriver egenskaber og anvendelser af et givent produkt.
Det er her en produktdatabase, også kaldet et PIM system, kommer ind i billedet. PIM systemet er designet til at tage sig af håndteringen af produktrelaterede data og er et stærkt værktøj for organisationen til at vedligeholde og styre alle processer omkring produktdata.
Structs PIM er en 360 graders løsning og kan dække over: Master data management (MDM), Product information management (PIM) og Digital Assets management - billed/fil arkiv (DAM).
Struct kan på kort tid tilbyde fuld proof of concept med jeres egne data i systemet.

Fordele ved Struct pim

Mange gode grunde til at vælge Struct PIM
Umbraco eller "Standalone"

Struct PIM er baseret på Umbraco, som i lang tid har været blandt frontløberne inden for dataadministration til hjemmesider. Umbracos gennemprøvede moduler og workflows danner således grundlag for Struct PIM og gør strukturering af komplekse data til en overskuelig opgave.  Man kan vælge at kombinere brugen af Struct PIM med UMBRACOs CMS værktøj, og dermed få samlet hele ens webværktøjskasse i samme system. Alternativt kan man også vælge at køre Struct PIM "Standalone" så man kan kombinere PIM systemet med andre CMS platforme. Fx. Sitecore, Magento, EPIserver, Dynamicweb eller lign. Dette kan bl.a. lade sig gøre da Struct PIM én af de eneste rent webbaserede løsninger blandt de "større" PIM-systemer på markedet.

 

Brugervenlighed og hastighed i højsædet

At arbejde effektivt kræver et effektivt værktøj. Derfor er brugervenligheden i højsædet i Struct PIM. Umbracos design og workflows er gennemprøvet af millioner af redaktører verden over, og er et konstant fokus i udviklingen. Struct PIM gør brug af samme design og workflows for at sikre hurtig, nem og smidig redigering af produkter.

 

Stringent datahåndtering for maksimal datakvalitet

Struct PIM håndterer data meget stringent for at sikre maksimal datakvalitet. Det betyder bl.a., at information gemmes som tal, tekst, dato, intervaller, arealer, volumen m.v. og ikke blot som tekst. Herved kan PIM’en automatisk validere redaktørers input og sikre, at der ikke kan indtastes ugyldige værdier for hvert enkelt felt. Samtidig gør PIM’en brug af referencer mellem indhold for at sikre, at data ikke dublikeres og derfor kun skal vedligeholdes ét sted. 

 

Produkthierarkier til alle formål

I mange organisationer opereres med flere forskellige produkthierarkier i forskellige sammenhænge. Ofte arbejdes med et internt produkthierarki, som giver mening i forhold til interne processer, men som ikke nødvendigvis giver mening i markedsføringsøjemed. I Struct PIM er der mulighed for at operere med flere forskellige produkthierarkier tilegnet forskellige formål. Det er således muligt at oprette specifikke hierarkier til et specifikt formål, hvori alle eller udvalgte produkter kan indplaceres. Hierarkierne kan ligeledes bruges til at indeholde andet indhold end produkter såsom projekter, kampagner, subsites m.v.

 

Stifterne af Struct A/S har en række succeser bag sig. De har været en del af branchen siden slutningen af 90’erne.

FEATURES

Funktioner der gør produktredigering til en leg

Produktattributter PIM’en tilbyder sofistikeret styring af produkters attributter ved at lade produktgrupper styre, hvilke attributter, der skal udfyldes for hvert enkelt produkt. Attributter oprettes og administreres ét sted, hvorefter de genbruges på tværs af alle produkter i PIM’en.
Todo-lister og rapporteringEn effektiv arbejdsgang kræver et konstant overblik. Derfor indeholder PIM’en en række værktøjer til at sikre redaktørernes overblik, herunder Todo-lister, opgavetildeling, notificering og rapportering.
StyklistehåndteringMed styklistehåndtering muliggør PIM’en styring af reservedele og tilbehør ved at koble styklister sammen med produkter. Styklister kan ligeledes indeholde andre styklister, således at en hierarkisk struktur af styklister nemt kan vedligeholdes.
Håndtér alle sprog og markeder ét sted Indbygget i Struct PIM er håndtering af et ubegrænset antal sprog. Oversættelse mellem sprog sker nemt gennem PIM’ens oversættelsesmodul.
Fuld logning af ændringer Struct PIM logger alle ændringer, der foretages i systemet, og via en enkelt knap er det muligt at se, hvilke ændringer der er lavet på produkter, produktgrupper, attributter m.v., hvornår og af hvem.
Godkendelsesworkflow På produkter og produkthierarkier er det muligt at anvende et godkendelsesflow, hvor visse informationer skal godkendes, før de kan publiceres. Hvem, der har rettighed til at gemme, godkende og publicere, styres gennem PIM’ens indbyggede rettighedssystem.
PRODUKT LIVSCYKLUS STYRING Struct PIM har indbyggede faciliteter til styring af produkters livscyklus lige fra, de er under udvikling, til de er udgået. Livscyklusstyringen giver mulighed for at styre, hvilke personer, der kan arbejde med produkter afhængig af, hvilket stadie produktet er i.
Avanceret bruger- og rettighedsstyring Brugere i PIM’en kan oprettes og administreres direkte fra PIM’ens interface. Her er det også muligt meget specifikt at styre, hvilke rettigheder hver enkelt bruger har i systemet. Hvad en bruger må gemme på produkter, om brugeren må godkende bestemte informationer på et produkt, administrere produkthierarki, globale lister m.v. kan således nemt styres ved hjælp af rettighedssystemet..
Produktredigering Med flere indgangsvinkler til at finde produkter er det altid let for redaktører at finde frem til et specifikt produkt. PIM’en præsenterer produktinformation på flere logisk inddelte faner, så redaktører altid har fuldt overblik over produktets data. Med anvendelse af typespecifikke inputfelter sikrer PIM’en hele tiden, at redaktører ikke kan indtaste ugyldige værdier..
Indbygget mediebank Indbygget i PIM’en er en komplet mediebank. Lagring af billeder og filer foretages nemt ved blot at trække og slippe filer over i mediebanken. Når billeder og filer først er lagt ind i mediebanken, kan de efterfølgende bruges alle steder i PIM’en.
Globale lister Med globale lister er det hurtigt at oprette nye lister af indhold, som kan refereres direkte andre steder i PIM’en. Herved sikrer PIM’en, at data ikke dublikeres, og data derfor kun skal vedligeholdes ét sted.
Bulk update Med "Bulk update" kan man, på tværs af sortimenter og hierakier, hurtigt og let opdatere mange produktinformationer på en gang.

PIM Partner

Struct har et unikt PIM system og et team af specialister, der kan hjælpe med dataanalyse, konfigurering, implementering, test og idriftsættelse af en PIM løsning. Dette kan I som leverandør og partner få glæde af i jeres kundeprojekter. I får adgang til et af de stærkeste PIM produkter på markedet. Løsningen er baseret på .Net og Umbraco teknologi. Struct kan med dette setup tage jer i hånden og sikre, at I får en succesfuld PIM implementering hos jeres kunde.

Umbraco eller stand alone

Der er åbenlyse fordele, hvis hele projektet er baseret på Umbraco, så kunden får samlet det redaktionelle arbejde i samme løsning, men Struct PIM kan også køre “stand alone” og dermed være dataleverandør til et eCommerce projekt baseret på Sitecore, Episerver eller lign. Struct PIM er med andre ord et kvalificeret og økonomisk attraktivt alternativ til andre “kendte” PIM systemer som fx. inRiver, Perfion eller Informatica.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, så kontakt Jacob Kruse på tlf.: +45 20 45 50 80

Enkelt “Proof of concept”’
Hurtig implementering.
God prissætning.
Effektivt workflow.
Indbygget mediearkiv DAM
Standard integration
Åbent API
Specialist support
Basis/Standard/Enterprise
Attraktivt partner program